Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nadnárodný seminár o výsledkoch výziev Excellence Hubs a ERA Chairs


Začiatok: 17. 10. 2023 10:00

Koniec: 17. 10. 2023 15:00

Typ podujatia: Seminár

Organizátor: Technologické centrum Praha, V4 NCP

Miesto konania: Technologické centrum Praha/ online
Technologické centrum Praha v spolupráci s národnými kontaktnými bodmi z krajín V4 + Slovinska pozývajú dňa 17. októbra 2023 na nadnárodný seminár zameraný na výsledky výziev Excellence HubsERA Chairs s názvom “TRANSNATIONAL HYBRID SEMINAR FOR PARTICIPANTS FROM V4+SI ON EXCELLENCE HUBS AND ERA CHAIRS“.

            KDE? Technologické centrum Praha, Ve Struhách 27, Praha 6, Česká republika alebo online

Účastníci seminára získajú informácie o o úspešných projektoch Excellence Hubs a ERA Chairs, ktoré získali financovanie vo výzvach v r. 2023 priamo od ich koordinátorov.

Následne budú podrobne predstavené najčastejšie nedostatky, ktorých by sa mali žiadatelia pri príprave budúcich projektov vyvarovať. Za Slovensko bude predstavený úspešný projekt Excellence Hubs – GlaCerHub.

Podrobný program seminára na stiahnutie v pdf formáte.

Na podujatie je potrebné sa zaregistrovať, linka na REGISTRÁCIU.

Zdroj: NCP_WIDERA.NET projekt, 18.9.2023, rep

Pridať do Google Calendar