Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Možnosti financovania vesmírneho výskumu a inovácií v rámci EÚ


Začiatok: 08. 12. 2022 09:00

Koniec: 08. 12. 2022 12:30

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: Národná kancelária Horizontu, Slovenská vesmírna kancelária (podnikateľská zložka SARIO)

Miesto konania: online
Národná kancelária Horizontu a Slovenská vesmírna kancelária (SARIO) vás pozývajú dňa 8. decembra 2022 na webinár zameraný na predstavenie výskumno-inovačných príležitostí pre vesmírny sektor. Webinár s názvom „Možnosti financovania vesmírneho výskumu a inovácií v rámci EÚ“ môžete sledovať od 09.00 – 12.30 hod. online.

Cieľovou skupinou webinára sú podniky, inovátori a výskumníci, ktorí majú záujem o účasť na výskumno-inovačných aktivitách v oblasti Vesmír. Webinár môže zaujať aj podniky a inovátorov, ktorí po prvýkrát zvažujú aplikovať svoje inovácie aj do tejto oblasti.

Možnosti financovania banner
Zdroj: pixabay

Webinár je zameraný na predstavenie výskumno-inovačných príležitostí pre oblasť Vesmír, ktoré slovenským inovátorom a výskumníkom ponúka Európska únia, prostredníctvom programov Horizont EurópaVesmírneho programu Únie.

Okrem predstavenia základného fungovania týchto programov, budú súčasťou podujatia aj prednášky venované vybraným komponentom Vesmírneho programu Únie ako sú programy CopernicusGalileo/EGNOS. Ďalej sa účastníci oboznámia s aktivitami Agentúry Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA), iniciatívou Cassini a príležitosťami pre downstream aplikácie.

Svoje príspevky do webinára prinesú národné kontaktné body z Národnej kancelárie Horizontu, odborníci z European Space Policy Institute, Ministerstva dopravy a výstavby SR, EUSPA aj Slovenskej vesmírnej kancelárie (SARIO). Zaujímavým vstupom bude aj panelová diskusia s úspešnými účastníkmi v obidvoch európskych programoch – Horizont Európa a Vesmírny program Únie.

Program podujatia

Na webinár sa vopred registrujte vo formulári pod textom. Počas registrácie môžete položiť svoje otázky prednášajúcim.

Prezentácie

Predstavenie Vesmírneho programu Únie – Karolína Patrzyk Havlíčková, NCP pre Vesmírny program Únie, CVTI SR

Program Copernicus – údaje, príležitosti, spolupráca – Peter Pastorek, Ministerstvo životného prostredia SR

Európsky globálny systém satelitnej navigácie Galileo/EGNOS – Gabriel Stančik, Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Predstavenie EUSPA, Cassini a príležitostí pre downstream aplikácie – Martin Rusňák, Agentúra EÚ pre vesmírny program (EUSPA)

Predstavenie príležitostí v programe Horizont Európa v oblasti Vesmír – Erika Hlavatá, NCP pre Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír, CVTI SR

COSMOS4HE – sieť NCP pre vesmír (Horizont Európa) – Karolína Patrzyk Havlíčková, NCP pre Vesmírny program Únie, CVTI SR

Príležitosti pre start-upy v rámci EIC (Horizont Európa) – Peter Szuttor, NCP pre Európsku radu pre inovácie (EIC), CVTI SR

Slovenský vesmírny ekosystém: synergie a príležitosti – Daniel Šagath, Slovenská vesmírna kancelária, SARIO

Zdroj: Národná kancelária Horizontu, 23.11.2022, kha

Pridať do Google Calendar