Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

MOBILITY & TRANSPORT DAYS


Začiatok: 27. 05. 2021 10:00

Koniec: 01. 06. 2021 15:00

Typ podujatia: Brokerage event

Organizátor: Národná kancelária Horizontu/ SLORD/ CZELO/LINO/ NRDIO

Miesto konania: online
Pozývame Vás na medzinárodného virtuálneho podujatia, spojeného s partnerskou burzou, ktoré sa uskutoční v dňoch 27.5. až 1.6.2021 online. Cieľom bude prepojiť všetky relevantné subjekty, ktoré majú záujem uchádzať sa o granty programu Horizont Európa a poskytnúť informácie o vývoji dopravnej výskumno-inovačnej politiky EÚ a nástrojoch financovania v oblasti dopravy a mobility.

Po dvojdňovej informačnej časti bude od poobedia dňa 28.5.2021 prebiehať partnerská burza, počas ktorej budú mať účastníci možnosť naplánovať si stretnutia s vybranými subjektmi. Partnerská burza je organizovaná Národnou kanceláriou Horizontu v spolupráci so sieťou Enterprise Europe Network (EEN) a bude pre záujemcov otvorená až do 1. júna 2021.

V programe vystúpi aj p. Miroslava Tužinská, NCP pre Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita z Národnej kancelárie Horizontu.

Spôsob, akým žijeme a cestujeme, sa mení a dopravné systémy i spôsoby mobility čelia dlhodobým trendom dekarbonizácie a digitalizácie. Zníženie vplyvu dopravy na podnebie a životné prostredie je najnaliehavejšou prioritou v záujme splnenia záväzkov Parížskej dohody COP21 a zosúladenia so širšími cieľmi EÚ v oblasti dopravy, klímy a energetiky.

Výskum a inovácie hrajú pri dosahovaní týchto ambicióznych cieľov rozhodujúcu úlohu a čisté dopravné technológie a zelená doprava patria medzi kľúčové priority EÚ.

K dosiahnutiu tohto cieľa využije Európska komisia aj nadchádzajúci rámcový program EÚ pre výskum a inovácie Horizont Európa, ktorý bude financovať prostredníctvom medzinárodných výskumno-inovačných projektov inovatívne riešenia pre čistú, bezpečnú  a odolnú dopravu a inteligentné služby mobility pre cestujúcich a tovar.

Podujatie spoluorganizujeme so Styčnou kanceláriou SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) a so styčnými kanceláriami pre výskum a inovácie z Českej republiky (CZELO), Litvy (LINO), Poľska (Science & Business Poland) a Maďarska (NRDIO).

Všetky potrebné informácie, program podujatia a registráciu nájdete na stránke MOBILITY & TRANSPORT DAYS.

mobility transport days 2021

Pridať do Google Calendar