Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Kultúrny a kreatívny priemysel, mestá a občania podporujúci udržateľný rozvoj a blahobyt


Začiatok: 11. 07. 2023 17:00

Koniec: 13. 07. 2023 18:30

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: Spanish Foundation for Science and Technology (FECYT), Spanish Ministry of Science and Innovation, Spanish Ministry of Culture and Sports.

Miesto konania: Barcelona
V dňoch 11. až 13. júla 2023 sa v Barcelone uskutoční konferencia na najvyššej úrovni s názvom “Cultural and creative industries, cities and citizens fostering sustainable development and well-being” /”Kultúrny a kreatívny priemysel, mestá a občania podporujúci udržateľný rozvoj a blahobyt” pod španielskym predsedníctvom v Rade EÚ. Jej cieľom je zamyslieť sa nad tým, ako kultúrny a kreatívny priemysel prispieva k zlepšeniu kvality života ľudí prostredníctvom vytvárania rôznych prístupov a koncepcií zameraných na kultúru a vedu.

Program a registrácia

Na podujatí budú predstavené európske projekty a iniciatívy, ktoré sú nielen inovatívne a udržateľné, ale aj dostupné, cenovo nenáročné, sociálne angažované, obohacujúce a v súlade s iniciatívou Nový európsky Bauhaus. Konferencia má za cieľ predstaviť kultúrny a kreatívny priemysle ako sociálnu a inovačnú hnaciu silu.

Miesto konania:

11. júl 2023 – Liceu Opera House, Barcelona

12. – 13. júl 2023 – Disseny Hub Museum, Barcelona

12. júl 2023 – CosmoCaixa, Barcelona

Zdroj, elz, 20.6.2023

Pridať do Google Calendar