Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Konverzia na ekologické poľnohospodárstvo


Začiatok: 22. 06. 2022 09:00

Koniec: 23. 06. 2022 14:00

Typ podujatia: Workshop

Organizátor: DG AGRI a EIP- AGRI

Miesto konania: Florencia

Štát: Taliansko
Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka – DG AGRI a podporný nástroj “Inovácie a výmena poznatkov – EIP-AGRI” organizujú dňa 22. 6. 2022 workshop Konverzia na ekologické poľnohospodárstvo: inovačné prístupy a výzvy“.

Cieľom worskhopu Konverzia na ekologické poľnohospodárstvo je vytvoriť platformu na výmenu poznatkov a inovatívnych, inšpiratívnych postupov.

Workshop dáva príležitosť na zdieľanie skúsenosti s inovatívnymi projektami a tiež na diskusiu o budúcich výskumných potrebách v oblasti ekologického poľnohospodárstva a konverzie.

Účastníkmi worskshopu budú

  • poľnohospodári, ktorí sa už rozhodli alebo začali proces konverzie,
  • poľnohospodári, ktorí zvažujú prechod na ekologické poľnohospodárstvo,
  • ekologickí poľnohospodári, ktorí môžu poskytnúť poradenstvo a inšpiráciu, ale aj
  • poradcovia, výskumní pracovníci,
  • zástupcovia združení ekologických poľnohospodárov, družstiev, kontrolných orgánov,
  • zástupcovia poľnohospodárskych komôr, priemyslu, spracovateľov, maloobchodníkov, ale aj
  • verejných, súkromných a riadiacich orgánov, spotrebiteľských organizácií, miestnych orgánov a agro-tlače.

Podujatie bude interaktívne pre vybraných účastníkov na základe prejaveného záujmu v otvorenej výzve.

Zdroj: EIP Agri, 28.3.2022, nakh

Pridať do Google Calendar