Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Konferencia SciPol:SK 2021: Ako namiešať výskumné a inovačné politiky? 


Začiatok: 12. 11. 2021 08:45

Koniec: 12. 11. 2021 12:00

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: SOVVA
No alternative text description for this image

Dovoľujeme si Vás pozvať na online konferenciu SciPol:SK 2021: AKO NAMIEŠAŤ VÝSKUMNÉ A INOVAČNÉ POLITIKY?  Konferencia sa uskutoční 12. novembra 2021 od 8:45 do 12:00.

Po dvoch rokoch implementácie by sme vám chceli predstaviť výstupy projektu SciPol:SK. Cieľom projektu bolo zbierať údaje o aktuálnom stave výskumu a inovácií na Slovensku v našich regiónoch a zároveň aj priniesť návrhy na jeho zlepšenie. Cieľom konferencie je predstaviť záverečné výstupy projektu a diskutovať o pripravovaných reformách verejných výskumných a inovačných politík s odbornou verejnosťou.

Podujatie je určené pre: 

  • vedkyne a vedcov,  
  • inovátorov,  
  • zamestnancov verejnej správy,  
  • projektových manažérov,  
  • a pre každého, kto sa zaujíma o zmeny v smerovaní výskumu a inovácií na Slovensku.

Registrácia na podujatie

Program konferencie

FB podujatie

Konferencia SciPol:SK 2021 je súčasťou  projektu “Lepšie politiky pre výskum a inovácie v menej rozvinutých regiónoch Slovenska“, ktorého cieľom je skvalitnenie systému tvorby a implementácie verejných výskumných a inovačných politík. www.scipol.sk

Zdroj: https://www.sovva.sk, zverejnené: 3. 11. 2021, autor: rpa

Pridať do Google Calendar