Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Konferencia pre výskumných manažérov a administrátorov (RMA) na Slovensku


Začiatok: 05. 03. 2024 09:00

Koniec: 06. 03. 2024 14:30

Typ podujatia: Konferencia
Slovenská technická univerzita a Islandská univerzita vás srdečne pozývajú na prvú slovenskú konferenciu zameranú a organizovanú pre výskumných manažérov a administrátorov (RMA). Podujatie otvorí diskusie o témach projektového manažmentu výskumných projektov, ich dopadov, transfere technológií a o ďalších súvisiacich témach.

Konferencia sa bude konať 5. a 6. marca 2024 na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.

Registrácia je otvorená do 31. januára 2024:

Link na registráciu a program

Viac informácií a podrobný program bude zverejnený na webovej stránke projektu. 

Táto pilotná aktivita pre RMA na Slovensku sa realizuje ako záverečné podujatie z projektu REX-RMA podporeného z grantov EHP, ktoré predstavuje príspevok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Cieľom projektu je zvýšenie úrovni kompetencií a pozdvihnutie excelentnosti na úrovni zručností a profesijného rozvoja v projektovom, výskumnom manažmente a v administratíve naprieč všetkými fakultami STU, až po celkovú činnosť výskumných manažérov a administrátorov na Slovensku.

Zdroj: STU a REX-RMA, 8.1.2024, zur

Pridať do Google Calendar