Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Konferencia k Misiám EÚ


Začiatok: 25. 11. 2021 09:30

Koniec: 25. 11. 2021 12:15

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: EK

Miesto konania: hybridne
Dovoľujeme si vás pozvať na konferenciu k európskym výskumno-inovačným misiám “Conference on European Missions”, ktorú organizuje Európsky výbor regiónov v spolupráci s Európskou komisiou dňa 25. novembra 2021 od 9:30 do 12:15 hod.

Cieľom konferencie je zahájenie implementácie misií a bližšie predstavenie Misie Adaptácia na zmenu klímyMisie Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá v diskusii s členmi Európskeho výboru regiónov a predstaviteľmi európskych miest.

Počas podujatia Európska komisia vyhlási výzvu na vyjadrenie záujmu miest o účasť na misii a vysvetlí všetky náležitosti výzvy a postup ako bude prebiehať, ako aj ďalšie dôležité informácie pre mestá, ktoré prejavia svoj záujem zúčastniť sa misie.

 Viac informácií o podujatí nájdete na oficiálnej stránke: Conference on European Missions (europa.eu)

Podujatie bude prebiehať v anglickom jazyku. Tlmočenie bude zabezpečené do nemčiny, francúzštiny a poľštiny.

Registrovaným účastníkom bude link na pripojenie zaslaný pre podujatím: REGISTROVAŤ

​Konferencia sa uskutoční v hybridnom formáte. Priamy webový prenos (webstream) bude možné sledovať bez predchádzajúcej registrácie: SLEDOVAŤ PODUJATIE​

Misie EÚ 2021

Európska komisia sprístupnila začiatkom novembra informačný balík pre mestá s komplexnými informáciami o Misii Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá.

Súbor informácií sa skladá z dvoch častí:

  • Časť I („Porozumenie misii miest“) je praktická príručka, ktorá pomôže mestám pripraviť sa na výzvu na vyjadrenie záujmu o účasť na misii, ktorú Komisia predstaví počas konferencie.
  • Časť II („Krátky sprievodca mestskou klimatickou neutralitou“) ponúka zdroje a stratégie na dosiahnutie klimatickej neutrality na úrovni mesta. Časť II má slúžiť ako usmernenie až počas implementácie misie.

Výzva na vyjadrenie záujmu umožní mestám prejaviť svoj záujem stať sa v rámci misie klimaticky neutrálnymi do roku 2030 a predložiť informácie o svojej súčasnej situácii, prebiehajúcej práci a budúcich plánoch v oblasti klimatickej neutrality.

Mestá sa už teraz môžu predbežne registrovať. Registrácia bude potrebná na prístup k dotazníku, ktorý budú musieť mestá vyplniť, aby si mohli podať návrh do výzvu na vyjadrenie záujmu. Registrácia je možná kedykoľvek pred alebo po otvorení výzvy. Mestá, ktoré sa predregistrujú, dostanú odkaz na dotazník e-mailom po spustení výzvy na vyjadrenie záujmu.

Viac informácií:

Zdroj: COR, 18.11.2021, mit

Pridať do Google Calendar