Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Konferencia EÚ o biohospodárstve 2022


Začiatok: 06. 10. 2022 09:00

Koniec: 07. 10. 2022 17:00

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: Európska komisia
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je image-2.png

Európska komisia zorganizuje 6. a 7. októbra 2022 konferenciu na vysokej úrovni s názvom “Biohospodárstvo – umožnenie európskej zelenej dohody v náročných časoch“.

Na podujatí budú prezentované zistenia správy o pokroku stratégie EÚ v oblasti biohospodárstva prijatej v júni 2022, spolu so sériou úspešných príkladov biohospodárstva z oblasti výskumu a inovácií EÚ, ako aj ďalšie dôkazy o úspešnej implementácii stratégie EÚ v oblasti biohospodárstva. Konferencia bude tiež príležitosťou diskutovať o tom, ako môže biohospodárstvo pomôcť lepšie zvládnuť určité kompromisy, a to riešením otázky, ako možno rastúci dopyt po biomase pre potreby energetiky a priemyslu zosúladiť s rastúcimi cieľmi v oblasti klímy a biodiverzity.

Konferencia sa uskutoční v budove Komisie Charlemagne v Bruseli a všetky zasadnutia budú vysielané naživo prostredníctvom internetu.

Registrácia na podujatie je otvorená a možná do 1. októbra 2022.

Viac informácií:

Zverejnené 6.9.2022, slord

Pridať do Google Calendar