Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Klaster 1 – Zdravie v programe Horizont Európa: podpora výskumu a inovácií na roky 2021 – 2022


Začiatok: 29. 04. 2021 14:00

Koniec: 29. 04. 2021 15:45

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: Národná kancelária Horizontu

Miesto konania: online
Národná kancelária Horizontu Vás pozýva dňa 29.04.2021 v čase 14:00 15:45 h. na tematický webinár zameraný na predstavenie výskumno-inovačných príležitostí, ktoré ponúka klaster Zdravie v programe Horizont Európa, v novom rámcovom programe EÚ pre výskum a inovácie (2021 – 2027).

Cieľovou skupinou podujatia sú vedci a inovátori z výskumných inštitúcií, univerzít, tretieho sektora a podnikov, ktorí majú záujem o účasť na výzvach v rámci týchto oblastí:

  • podpora zdravého životného štýlu a prevencie chorôb,
  • zlepšovanie diagnostiky a liečby ochorení, vývoj nových liečiv,
  • personalizácia zdravotnej starostlivosti,
  • vplyv životného prostredia na zdravie,
  • nové technológie, nástroje a digitálne riešenia v systémoch zdravotnej starostlivosti.

Na podujatí bude predstavený pracovný program pre klaster Zdravie a očakávané výzvy na roky 2021 – 2022. Venovať sa budeme aj novinke v programe Horizont Európa, výskumno-inovačnej misii Rakovina a európskym partnerstvám relevantným pre oblasť zdravia. Nevynecháme súvisiace etické aspekty v projektoch.

Vystúpi tiež príslušný národný delegát a so svojimi cennými skúsenosťami sa s účastníkmi webinára podelí hodnotiteľ H2020 projektov.

Podujatie sa uskutoční online 29.04.2021 v čase 14:00 15:45 h. Na podujatie je potrebné sa vopred registrovať, a to najneskôr do 28.04.2021 do 14:00 h.

Program podujatia

Prezentácie z podujatia:

Politické priority a stratégie relevantné pre klaster Zdravie

Pracovný program 2021 – 2022 pre klaster Zdravie a prehľad výziev

Európske partnerstvá v oblasti zdravia a misia pre oblasť rakoviny

Etické aspekty v projektoch z oblasti zdravia

Hodnotiaci proces a praktické tipy z pohľadu hodnotiteľa

Kontaktná osoba: Monika Brečková – NCP, tel: +421 2 69253 164

Zdroj: Národná kancelária Horizontu, aktualizované 30.04.2021, mob

Pridať do Google Calendar