Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Introducing the Global Health EDCTP3 Joint Undertaking


Začiatok: 10. 05. 2022 15:30

Koniec: 10. 05. 2022 18:00

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: Global Health EDCTP3 Joint Undertaking

Miesto konania: Paríž/live stream

Štát: Francúzsko/online
Európske partnerstvo pre globálne zdravie EDCTP je inštitucionalizované partnerstvo medzi Európskou úniou a asociáciou European & Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP), ktorej členmi sú viaceré európske a africké krajiny.

Oficiálne zahájenie partnerstva sa uskutoční 10. mája 2022Paríži, bude na pozvánky, avšak bude ho možné sledovať online, registrácia na účasť online je už spustená na stránke podujatia.

Cieľom partnerstva je priniesť nové riešenia, ktoré napomôžu znížiť zaťaženie infekčnými chorobami v subsaharskej Afrike a posilniť výskumné kapacity pre pripravenosť a reakciu na nové infekčné choroby v tejto oblasti, ako aj na celom svete.Rozpočet partnerstva na obdobie rokov 2021 – 2031 je 800 mil. EUR.

 Partnerstvo má za cieľ do roku 2030:

  • vydať licencie aspoň pre 2 nové zdravotnícke technológie zamerané na infekčné choroby,
  • podporiť najmenej 100 výskumných ústavov v 30 krajinách pri účinnej a rýchlej reakcii výskumu v súvislosti s vývojom diagnostiky, liečby a vakcín proti znovu sa objavujúcim epidémiám.

Zdroj: EDCTP, 7.4.2022, aktualizované 2.5.2022, mob

Pridať do Google Calendar