Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Interaktívny workshop k príprave rozpočtu projektov v programe Horizont Európa


Začiatok: 13. 10. 2021 09:30

Koniec: 13. 10. 2021 12:00

Typ podujatia: Workshop

Organizátor: Národná kancelária Horizontu

Miesto konania: online
Národná kancelária Horizontu Vás pozýva na interaktívny workshop k príprave rozpočtu projektov programu Horizont Európa. Workshop bude zameraný na projektové návrhy typu výskumno-inovačná akcia (Research & Innovation Action) a inovačná akcia (Innovation Action). Na workshope predstavíme základné rozpočtové položky a typy nákladov, s ktorými sa môžete pri príprave rozpočtov týchto projektov stretnúť. Cieľovou skupinou workshopu sú všetky subjekty plánujúce zúčastniť sa výziev typu RIA a IA.

Workshop bude interaktívny, pričom privítame Vaše otázky vopred. Môžete ich zadať priamo pri registrácii prípadne ich adresujte e-mailom na kontakt nižšie najneskôr do 6.10.2021.

Registrácia je otvorená do stredy 6.10.2021. Počet účastníkov je obmedzený na max. 40 a organizátor si vyhradzuje právo na výber účastníkov na základe vopred zaslaných otázok resp. dátumu registrácie.

Každý blok bude pozostávať z prezentácie a diskusie s účastníkmi. Trvanie každého bloku je orientačné a odvíja sa od záujmu a počtu otázok od účastníkov.

Program workshopu:

09:30 – 09:40 Otvorenie workshopu a predstavenie Kancelárie NCP

09:40 – 11:00 Blok 1: Personálne náklady, Peter Beňo, NCP pre právne a finančné otázky

11:00 – 11:30 Blok 2: Subkontrakting a nákupy, Lucia Dávidová, NCP pre právne a finančné otázky

11:30 – 12:00 Blok 3: Ostatné náklady (tretie strany, vnútropodnikové faktúry, režijné náklady a i.), Peter Beňo, NCP pre právne a finančné otázky

Pre veľký záujem účastníkov je registrácia na toto podujatie už uzavretá. Workshop budeme opakovať, sledujte našu webovú stránku.

Kontaktná osoba: Lucia Dávidová, lucia.davidova@cvtisr.sk

Pridať do Google Calendar