Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Informačný deň pre oblasť Digitalizácia, priemysel a vesmír


Začiatok: 22. 11. 2021 09:00

Koniec: 22. 11. 2021 11:00

Typ podujatia: Informačný deň

Organizátor: Národná kancelária Horizontu
Národná kancelária Horizontu (CVTI SR) organizovala podujatie s názvom „Informačný deň pre oblasť Digitalizácia, priemysel a vesmír“, ktorý sa uskutočnil dňa 22.11.2021 od 9:00 do 11:00 h online.

V rámci podujatia boli predstavené témy v rámci momentálne otvorených výziev na podávanie projektových návrhov Klastra 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír v programe Horizont Európa.

Odprezentované boli aj ďalšie zaujímavé možnosti a výzvy v rámci Európskej rady pre inovácie (EIC), kaskádové granty a Enterprise Europe Network (EEN). Zároveň boli predstavené tematicky súvisiace KIC EIT, teda EIT Manufacturing, EIT Raw Materials a EIT Digital.

Cieľovou skupinou Informačného dňa boli vedci, výskumníci,  inovátori, výskumné inštitúcie, univerzity či podniky, ktoré majú záujem o účasť vo výzvach v rámcovom programe Horizont Európa.

Podujatie sa konalo online dňa 22.11.2021 od 9:00 do 11:00 h online. V prípade záujmu bolo potrebné sa registrovať do 19.11.2021 do 12:00h. Otázky bolo možné adresovať aj vopred prostredníctvom prihlasovacieho formulára. Odkaz na pripojenie sa na podujatie bol zaslaný na emailovú adresu uvedenú v registrácii deň pred podujatím.

Program podujatia

PREZENTÁCIE

Základné informácie a orientácia v pracovnom programe Klastra 4 pre roky 2021-2022, aktuálne výzvy zamerané na oblasť vesmír – Erika Hlavatá, NCP pre Klaster 4

Aktuálne výzvy v oblasti digitalizácie v rámci Klastra 4 a synergie – Juraj Kubica, národný delegát pre Klaster 4, MIRRI SR

Aktuálne výzvy zamerané na oblasť priemyslu v rámci Klastra 4 a synergie  – Anna Čaplovičová, expertka pre Klaster 4, MH SR

Predstavenie Európskej rady pre inovácie (EIC), kaskádových grantov a Enterprise Europe Network – Lucia Dávidová, NCP pre EIC

Predstavenie EIT Manufacturing, EIT Raw Materials a EIT Digital – Erika Hlavatá, NCP pre Klaster 4

Informačný deň

Digitalizácia, priemysel a vesmír

22.11.2021 od 9:00 do 11:00 hod.

online

Zdroj: Národná kancelária Horizontu, 11.11.2021, erh

Pridať do Google Calendar