Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Informačný deň pre Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita


Začiatok: 29. 04. 2021 09:00

Koniec: 29. 04. 2021 12:30

Typ podujatia: Informačný deň

Organizátor: Národná kancelária Horizontu

Miesto konania: online
Národná kancelária Horizontu Vás pozýva dňa 29.04.2021 od 9:00 – 12:30 hod na informačný deň, na ktorom predstaví piaty klaster Rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie  Horizont Európa Klíma energetika a mobilita.

Počas podujatia budú predstavené nadchádzajúce výskumno-inovačné príležitostí v programe Horizont Európa v rámci tematicky bohatého klastra, ktorého spoločnými hlavnými cieľmi boj proti zmene klímy, zlepšenie konkurencieschopnosti európskeho energetického a dopravného priemyslu, ako aj zlepšenie kvality služieb, ktoré tieto odvetvia poskytujú spoločnosti.

Cieľovou skupinou podujatia sú vedci a inovátori z výskumných inštitúcií, univerzít, tretieho sektora a podnikov, ktorí majú záujem o účasť na výzvach v rámci oblastí:

  • pokročilých klimatických vied,
  • prelomových technológií a riešení pre dosiahnutie klimatickej neutrality v Európe,
  • batérií a pokročilých batériových technológií,
  • udržateľných, bezpečných a konkurencieschopných dodávok energie,
  • budov a priemyselných zariadení v kontexte energetickej transformácie,
  • nízkoemisných a kompetitívnych dopravných riešení pre všetky dopravné módy,
  • bezpečnej, pružnej dopravy a pokročilých služieb pre mobilitu pasažierov a prepravu tovaru, atď.

Národní zástupcovia v misijných pracovných skupinách priblížia účastníkom aktuálny stav prípravnej fázy dvoch výskumno-inovačných misií: Adaptácia na zmenu klímy a Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá, ktoré predstavujú kľúčovú novinku rámcového programu Horizont Európa. Nebude chýbať ani prezentácia systému európskej spolupráce prostredníctvom partnerstiev relevantných pre oblasti klímy, energetiky a mobility.

Program podujatia

PREZENTÁCIE z podujatia:

Otvorenie podujatia a predstavenie činnosti Národnej kancelárie Horizontu – Kvetoslava Papanová, koordinátorka NCPs

Podujatie sa bude konať online dňa 29.04.2021 od 9:00 – 12:30 hod. Na podujatie je potrebné sa vopred registrovať na stránke Horizont Európa. Registrácia je otvorená do 28. apríla 2021 do 15:00 hod. Odkaz na pripojenie sa na podujatie Vám bude zaslaný na emailovú adresu uvedenú v registrácii deň pred podujatím.

Kontaktná osoba: Miroslava Tužinská – NCP, tel: +421 2 69253 164

Zdroj: Národná kancelária Horizontu, 15.04.2021, mit

Pridať do Google Calendar