Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Informačný deň partnerstva Europe´s Rail


Začiatok: 16. 03. 2022 09:00

Koniec: 16. 03. 2022 16:00

Typ podujatia: Informačný deň

Miesto konania: online
Partnerstvo pre európske železnice organizuje v súvislosti s otvorením prvých výziev na predkladanie projektov Informačný deň s názvom Europe’s Rail Info Day, ktorý sa uskutoční 16. marca 2022.

ZAZNAM Z PODUJATIA

PREZENTÁCIE

Bezplatná registrácia je možná do 16.3.2022.

PROGRAM podujatia

Cieľom partnerstva Europe´s Rail je urýchliť vývoj a zavádzanie inovačných technológií (najmä digitálnych a automatizácie) s cieľom dosiahnuť radikálnu transformáciu železničného systému a splniť ciele Európskeho zelenej dohody. Vyvinie riešenia so širokou podporou v celej EÚ – až 75 % úspešnej miery prieniku na trh do roku 2030, zlepšenie konkurencieschopnosti železničnej dopravy a podpora vedúceho európskeho technologického postavenia v železničnej doprave.

Partnerstvo pre európske železnice si dáva za cieľ zabezpečiť vysokokapacitnú integráciu európskej železničnej siete odstraňovaním prekážok interoperability a poskytovaním riešení pre plnú integráciu, ktoré sa budú vzťahovať na riadenie dopravy, vozidlá, infraštruktúru a služby, a to so zameraním na dosiahnutie rýchlejšieho využívania a zavádzania projektov a inovácií. Týmto spôsobom by sa mal využiť obrovský potenciál na digitalizáciu a automatizáciu s cieľom znížiť železničné náklady, zvýšiť svoje kapacity a posilniť flexibilitu a spoľahlivosť, pričom by sa mal zakladať na pevnej spoločnej referenčnej architektúre funkčného systému v tomto odvetví, a na spolupráci so Železničnou agentúrou Európskej únie.

Zdroj: EU-Rail, 2.3.2022, mit

Pridať do Google Calendar