Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Informačný deň – Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť


Začiatok: 03. 11. 2021 10:30

Koniec: 03. 11. 2021 12:00

Typ podujatia: Informačný deň

Organizátor: Národná kancelária Horizontu

Miesto konania: online
Národná kancelária Horizontu pre Vás zorganizovala dňa 3. 11. 2021 informačný deň zameraný na predstavenie plánovaných výziev v rámci klastra 2 – Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť na rok 2022 a súvisiacich informácií.

Okrem toho na podujatí boli predstavené:

  • v akých tematických oblastiach relevantných pre klaster 2 má Slovensko potenciál,
  • ako fungujú programové výbory a aká je úloha slovenskej delegátky pre klaster 2,
  • postavenie spoločenských a humanitných vied v programe Horizont Európa,
  • plán rodovej rovnosti – podmienka pre žiadateľov od roku 2022,
  • Národnú kanceláriu Horizontu a poskytovanie poradenstva pre žiadateľov.

Program podujatia

Záznam podujatia

Prezentácie:

Klaster 2 – Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť v programe Horizont Európa – Predstavenie plánovaných výziev pre klaster 2 pre rok 2022 (Elena Žáková, Národný kontaktný bod, HE Klaster 2)

Silné témy na Slovensku relevantné pre klaster 2 (Barbara Lášticová, Národná expertka, HE Klaster 2 / Ústav výskumu sociálnej komunikácie, SAV)

Fungovanie programových výborov a zastupovanie SR v nich (Katarína Deáková, Národná delegátka Programového výboru, HE Klaster 2 / Odbor metodiky a tvorby informácií školstva, CVTI SR)

Spoločenské a humanitné vedy v programe Horizont Európa (Monika Bideau Repčíková, Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli)

Plán rodovej rovnosti v programe Horizont Európa (Soňa Ftáčniková, Národný kontaktný bod, HE Etika vo výskume a výskumná integrita)

Národná kancelária Horizontu (Katarína Šimková, Marketingová manažérka pre program Horizont Európa)

12.10.2021 / aktualizácia 5.11.2021, elz

Pridať do Google Calendar