Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Informačný deň k výzve ERA 2022


Začiatok: 11. 03. 2022 10:00

Koniec: 11. 03. 2022 12:00

Typ podujatia: Informačný deň

Organizátor: TC AV CŘ
Dovoľujeme si informovať, že Technologické centrum AV ČR organizuje informačný webinár, ktorý se bude konať dňa 11. 3. 2022 (cca od 10:00 do 12:00 hod.) a bude zameraný na predstavenie 14 tém výzvy 2022 v časti programu Horizont Európa (HE), ktorá podporuje reformy systému VaI a prehlbovanie Euróského výskumného priestoru (ERA). Jedná se o témy, z ktorých niekoľké sú zaujímavé pre české i slovenské subjekty najmä z hľadiska zavádzania osvedčených postupov či inštitucionálnych zmien cielených na zvýšenie účasti nielen v projektoch Horizontu Európa.

Viac informácií, registrácia aj program na stárnke TC AV ČR

Prezentácie

Zdroj: TC AV, 24. 2. 2022, kas

Pridať do Google Calendar