Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Informačný deň k výzvam Klastra 5 – Horizon Europe Cluster 5 Info Day (2024 calls)


Začiatok: 17. 10. 2023 10:00

Koniec: 18. 10. 2023 17:30

Typ podujatia: Informačný deň

Organizátor: GreenNet, EK

Miesto konania: online
Európska komisia v predstihu zverejnila informáciu, že virtuálny informačný deň Horizon Europe Cluster 5 – Climate, Energy & Mobility k novým výzvam na rok 2024 sa bude konať 17. októbra 2023.

Európska komisia predstaví spolu 80 výskumných a inovačných tém z pracovného programu na rok 2024 (Work Programme 2023-2024 of Horizon Europe Cluster 5).

Dňa 18. októbra 2023 sa následne uskutoční virtuálne partnerské podujatie – Brokerage Event organizované sieťou národných kontaktných bodov NCP v rámci projektou GREENET, sieťou národných kontaktných miest (NCP) klastra 5. Toto podujatie poskytne budúcim projektovým koordinátorom a partnerom príležitosť nadviazať kontakty, a to najmä prostredníctvom špecializovaných bilaterálnych stretnutí organizovaných podľa tém, ale aj účasťou na pitching session, na ktorom budú mať príležitosť odprezentovať svoje projektové zámery.

Registrácia na partnerské podujatie bude otvorená do 30. septembra 2023.

Tí ktorí majú záujem aktívne predstaviť svoju organizáciu a projektový zámer v rámci sekcie krátkych prezentácií – tzv. “pitching session” môžu poslať svoju prezentáciu do 8. septembra 2023.

Viac informácií a registrácia na brokerage event.

Pridať do Google Calendar