Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Informačný deň k výzvam Horizont Európa – oblasť Klíma


Začiatok: 14. 02. 2023 13:00

Koniec: 14. 02. 2023 14:45

Typ podujatia: Informačný deň

Organizátor: Národná kancelária Horizontu

Miesto konania: online
Národná kancelária Horizontu vás pozýva na podujatie s názvom „Informačný deň k výzvam Horizont Európa – oblasť Klíma, ktorý sa uskutoční formou online webinára dňa 14. februára 2023 od 13:00 do 14:45 hod.

Informačné podujatie bude zamerané na predstavenie výskumno-inovačných príležitostí, ktoré ponúka rámcový program Horizont Európa pre oblasť klimatických vied a výskumu. Okrem aktuálne otvorených výziev prvej destinácie klastra 5 budú slovenským žiadateľom predstavené možnosti zapojenia sa do výskumno-inovačnej misie EÚ – Adaptácia na zmenu klímy a úspešný projekt so slovenskou účasťou, ktorý získal podporu v rámci prvej výzvy Klastra 5 programu Horizont Európa.

Na podujatie srdečne pozývame vedcov, výskumníkov, inovátorov, výskumné inštitúcie, univerzity a podniky, ktoré majú záujem o účasť vo výzvach v rámcovom programe Horizont Európa a misiách EÚ.

Podujatie sa bude konať online dňa 14. 02. 2023 od 13:00 do 14:45 hod. Na podujatie je potrebné sa vopred registrovať. Ak máte otázky môžete nám ich adresovať aj vopred prostredníctvom prihlasovacieho formulára. Odkaz na pripojenie na podujatie vám bude zaslaný na emailovú adresu po registrácii na podujatie.

Program informačného dňa

PREZENTÁCIE Z PODUJATIA

Kontakt na Slovensku – Miroslava Tužinská

mit 31.1.2023

Pridať do Google Calendar