Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Informačný deň k výzvam Horizont Európa: Klaster 4 – časť Digitalizácia a Priemysel


Začiatok: 01. 02. 2023 08:30

Koniec: 01. 02. 2023 12:20

Typ podujatia: Informačný deň

Organizátor: Národná kancelária Horizontu

Miesto konania: online
Národná kancelária Horizontu vás pozýva na podujatie s názvom „Informačný deň k výzvam Horizont Európa: Klaster 4 – časť Digitalizácia a Priemysel“, ktorý sa uskutoční dňa 1. februára 2023 od 8:30 do 12:20 h. online.

Na podujatí budú predstavené výzvy v rámci nového pracovného programu Klastra 4 programu Horizont Európa zamerané na oblasť Digitalizácia a Priemysel. Z prezentácií sa dozviete aj praktické informácie ako sa orientovať v pracovnom programe, ako hľadať partnerov v rámci výziev Klastra 4 alebo prečo sa zapájať do partnerstiev programu Horizont Európa. Odprezentované budú aj zaujímavé informácie o tematicky súvisiacich inovačných spoločenstvách Európskeho inovačného a technologického inštitútu (KIC EIT).

Cieľovou skupinou Informačného dňa sú vedci, výskumníci,  inovátori, výskumné inštitúcie, univerzity či podniky, ktoré majú záujem o účasť vo výzvach v rámcovom programe Horizont Európa.

Podujatie sa bude konať online dňa 01. 02. 2023 od 8:30 do 12:20 h online. Na podujatie je potrebné sa vopred registrovať. Otázky nám môžete adresovať aj vopred prostredníctvom prihlasovacieho formulára. Odkaz na pripojenie na podujatie vám bude zaslaný na emailovú adresu po registrácii na podujatie. Starostlivo si ho uchovajte.

Program podujatia – zmena programu vyhradená organizátorom

Prednášky týkajúce sa KIC EIT zastrešené zahraničnými rečníkmi budú prezentované v anglickom jazyku bez tlmočenia.

Prezentácie z podujatia:

Národná kancelária Horizontu a jej služby – Katarína Šimková, marketingová manažérka pre Horizont Európa, CVTI SR

Predstavenie pracovného programu pre roky 2023 -2024 – Juraj Kubica, národný delegát pre Klaster 4, MIRRI SR

Partnerstvá v rámci programu Horizont Európa a prečo sa do nich zapojiť – Monika Bideau Repčíková, vedúca kancelárie SLORD, CVTI SR

Výzvy v rámci pracovného programu Klastra 4 na roky 2023-2024 – časť Priemysel – Erika Hlavatá, NCP  pre Klaster 4, CVTI SR

Výzvy v rámci pracovného programu Klastra 4 na roky 2023-2024 – časť  Digitalizácia – Tomáš Pavlik, NCP pre Klaster 4, CVTI SR

Príklad podniku participujúceho v projektoch H2020 – Bohuš Belej, NOVITECH a.s.

Predstavenie EIT Manufacturing – Francesca Girardi, EIT Manufacturing

Predstavenie EIT Raw Materials – Imre Gombkoto, EIT Raw Materials

CL4 EC
ec.com

Zdroj: Národná kancelária Horizontu, 18. 1. 2023

Pridať do Google Calendar