Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Informačný deň k pracovnému programu 2023 klastra 6


Začiatok: 13. 12. 2022 09:00

Koniec: 14. 12. 2022 18:00

Typ podujatia: Informačný deň

Organizátor: REA

Miesto konania: online
Témy a možnosti financovania výskumu a inovácií v oblasti klastra 6 Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie budú obsahom informačného dňa o pracovnom programe na rok 2023.

Pracovný program zahŕňa 100 tém s plánovaným rozpočtom viac ako 880 miliónov eur na podporu najlepších návrhov z finančných prostriedkov EÚ.

Program zahŕňa:

  • politický kontext
  • prezentáciu tém
  • tipy a usmernenia k vytvoreniu kvalitného návrhu
  • podporu nadväzovania kontaktov a budovania konzorcií

Stiahnite si podrobný program podujatia.

Stránka podujatia ID Klaster 6

Aktuálne znenie návrhu pracovného programu je k dispozícii Pracovný program Horizont Európa (2023 – 24) – klaster 6, avšak zatiaľ nemá právnu záväznosť. Návrh pracovného programu bol zverejnený ešte pred jeho prijatím s cieľom poskytnúť potenciálnym účastníkom, aby sa mohli oboznámiť s pravdepodobný smerovaním a podmienkami. Schválený pracovný program bude zverejnený v najbližších dňoch.

Počas podujatia bude možné klásť otázky cez aplikáciu Sli.do.

https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events

Kontakt: Ing. Nataša Hurtová

Zdroj: EK, REA, 29.11.2022, NaKH

Pridať do Google Calendar