Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Informačný deň k MSCA Staff Exchanges


Začiatok: 29. 03. 2023 10:00

Koniec: 29. 03. 2023 14:30

Typ podujatia: Informačný deň

Organizátor: Národná kancelária Horizontu

Miesto konania: Olomouc
Národná kancelária Horizontu a Technologické centrum Praha Vás srdečne pozývajú na spoločný informačný deň k MSCA Staff Exchanges, ktorý sa uskutoční dňa 29. marca 2023 v prezenčnej forme na Univerzite Palackého v Olomouci.

Cieľom je podrobne oboznámiť potenciálnych uchádzačov s príležitosťami v grantovej schéme MSCA Staff Exchanges. Táto výzva je otvorená pre všetky tematické oblasti.

Hlavné parametre výzvy 2023 a požiadavkami na projekty predstaví zástupca Európskej komisie. Svoje skúsenosti s prípravou aj implementáciou projektov tohto typu budú zdieľať súčasní riešitelia, a to ako z akademického sektora, tak aj zástupcovia firiem a priemyslu.

Kľúčové otázky, ktorým sa bude informačný deň venovať, sú zhrnuté v priloženom programe.

Program podujatia

Záznam

Prezentácie na stiahnutie

Registrácia je otvorená do 24. marca 2023.

Podujatím vás budú sprevádzať národné kontaktné body pre akcie Marie Sklodowská Curie: Zuzana Reptová (CVTI SR) a Lyudmyla Tysyachna (TC Praha)

V prípade otázok kontaktujte: Zuzana Reptová – NCP na Slovensku.

Zdroj: 24. 2. 2023, zur,

Pridať do Google Calendar