Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Informačný deň Európskej rady pre inovácie


Začiatok: 23. 03. 2021 09:30

Koniec: 23. 03. 2021 11:30

Typ podujatia: Informačný deň

Organizátor: Centrum vedecko-technických informácií SR
Národná kancelária Horizontu Vás pozýva na informačný deň k Európskej rade pre inovácie, ktorá sa z pilotnej fázy v programe Horizont 2020 pretransformovala na samostatnú oblasť Rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie.

Podujatie sa uskutoční online formou v utorok 23. marca 2021 dopoludnia v čase 9:30 – 11:30.

Predbežný program:

  • Otvorenie podujatia a prezentácia Národnej kancelárie Horizontu (K. Papanová, koordinátorka Národných kontaktných bodov pre Horizont Európa, CVTI SR)
  • Európska rada pre inovácie v programe Horizont Európa a podpora projektov na národnej úrovni (E. Škorvaga, delegát pre oblasť EIC a EIE, MH SR)
  • Schémy EIC – od základného výskumu až po úspešné škálovanie (EIC Pathfinder, EIC Transition, EIC Accelerator) (L. Dávidová, Národný kontaktný bod pre EIC, CVTI SR)
  • EIC Accelerator – Akcelerátor pre najlepšie európske technologické firmy: kto je oprávnený žiadateľ a čo Európska komisia očakáva. Novinky oproti pilotnej fáze EIC Accelerator (I. Filus, Národný kontaktný bod pre EIC, BIC Bratislava)
  • Proces prípravy návrhov do EIC Accelerator (AI platforma), hodnotenie a výber projektov (L. Dávidová, Národný kontaktný bod pre EIC, CVTI SR)
  • Výsledky pilotnej fázy EIC (2018-2020) v EÚ a na Slovensku (I. Filus, Národný kontaktný bod pre EIC, BIC Bratislava)
  • Plán skupinových (špecifické workshopy) a individuálnych služieb pre záujemcov
  • Q&A

Na podujatie je potrebné sa registrovať. Registrácia je otvorená do 22. marca 2021 12:00. Deň pred podujatím Vám pošleme na zadanú e-mailovú adresu odkaz na pripojenie.

Prezentácie z podujatia

V prípade otázok kontaktujte:

Lucia Dávidová

lucia.davidova@cvtisr.sk

Pridať do Google Calendar