Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Informačný deň Európskej komisie: Európske inovačné ekosystémy


Začiatok: 07. 09. 2022 09:30

Koniec: 07. 09. 2022 12:00

Typ podujatia: Informačný deň

Organizátor: Európska komisia

Miesto konania: online
Výkonná agentúra Európskej rady pre inovácie a malé a stredné podniky (EISMEA) organizuje 7. septembra 2022 informačný webinár, na ktorom sa dozviete viac o pracovnom programe pre európske inovačné ekosystémy (EIE) a iniciatíve Startup Europe v rámci pracovného programu Európskej rady pre inovácie (EIC) 2022.

Cieľom pracovného programu EIE je vytvoriť prepojenejšie, inkluzívnejšie a efektívnejšie inovačné ekosystémy, ktoré podporujú rast podnikov a podnecujú inovácie na riešenie dôležitých výziev. Zameriava sa na:

  • budovanie prepojených inovačných ekosystémov v celej Európe, ktoré podporujú inklúziu (destinácia CONNECT)
  • posilnenie sieťovej prepojenosti v rámci inovačných ekosystémov a medzi nimi pre udržateľný rast podnikov v Európe (cieľ SCALEUP). Patrí sem aj podpora spoločností vedených ženami v oblasti prelomových technológií (výzva Women TechEU).
  • budovanie synergií so širším európskym ekosystémom startupov prostredníctvom druhej vlny opatrení v rámci iniciatívy Komisie Startup Europe (výzva STARTUPEU).

Všetky tieto opatrenia podporujú inovácie a stimulujú spoluprácu medzi vnútroštátnymi, regionálnymi a lokálnymi aktérmi v oblasti inovácií s cieľom pomôcť európskym inovátorom a európskym podnikom naplno rozvinúť ich potenciál.

V súčasnosti je otvorených päť výziev pre rôzne typy aktérov inovačného ekosystému. Termín na predkladanie žiadostí je 27. septembra 2022 pre výzvy CONNECT, 4. októbra 2022 pre výzvy SCALEUP a Women TechEU a 17. novembra 2022 pre výzvu STARTUPEU.

Registrácia je otvorená do 7. septembra 2022, 11:00.

Svoje otázky pre našich rečníkov môžete už teraz posielať na Sli.do s použitím kódu podujatia #EIE2022.

Viac informácií o výzvach nájdete na stránke Európskych inovačných ekosystémov a na stránke výzvy Startup Europe.

Zverejnené 10.8.2022, slord

Pridať do Google Calendar