Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Informačný deň EK – Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť


Začiatok: 01. 07. 2021 09:00

Koniec: 01. 07. 2021 13:15

Typ podujatia: Informačný deň

Organizátor: Európska komisia

Miesto konania: Online
Európska komisia organizuje dňa 1. júla 2021 informačný deň pre Klaster 2 – Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť programu Horizont Európa. Otvorenie výziev pre tento klaster je predbežne plánované na 22. júna 2021.

Klaster 2 má za cieľ napĺňať priority EÚ zamerané na posilnenie demokratickej správy vecí verejných a účasti občanov, ochrany a podpory kultúrneho dedičstva a reagovať a formovať mnohostranné sociálne, hospodárske, technologické a kultúrne transformácie.

Podujatie sa uskutoční online a bude sa venovať predovšetkým aktuálnym informáciám k výzvam na predkladanie žiadostí na rok 2021.

Prezentované budú výzvy v týchto oblastiach/destináciách:

  • Destinácia 1 – Inovatívny výskum v oblasti demokracie a správy vecí verejných

  • Destinácia 2 – Inovatívny výskum európskeho kultúrneho dedičstva a kultúrneho a kreatívneho priemyslu

  • Destinácia 3 – Inovatívny výskum sociálnych a ekonomických transformácií

Klaster 2 - logo - informačný deň EK

Na podujatie nie je potrebné sa vopred registrovať.

Brokerage Event pre Klaster 2  je plánovaný na 2. júla 2021.

Program a odkaz na sledovanie podujatia.

Jednotlivé časti programu môžete sledovať priamo cez „watch this session“.

Pre viac informácií ku klastru môžete kontaktovať príslušné NCP na Slovensku.

Zdroj: EK, 16.6.2021, elz

Pridať do Google Calendar