Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Informačný deň EIC a EMA


Začiatok: 31. 01. 2023 09:00

Koniec: 31. 01. 2023 12:30

Typ podujatia: Informačný deň

Organizátor: EISMEA a EMA

Miesto konania: online
EIC (European Innovation Council) a EMA (European Medicines Agency) pozývajú na spoločný online informačný deň určený najmä pre výskumníkov a MSP z oblasti inovatívnych liečiv a lekárskych technológií (health-tech).

Účastníci sa v priebehu podujatia oboznámia s podpornými službami EMA ako aj s aktuálnymi informáciami za danú oblasť v pôsobnosti EIC.

Online podujatie je vhodné pre žiadateľov schém Európskej rady pre inovácie (EIC). Viac informácií nájdete na linke eventu.

Zdroj: EK, 13.1.2023, pesz

Pridať do Google Calendar