Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Informačné stretnutie k výzve Call for Twin Cities


Začiatok: 12. 06. 2023 11:00

Koniec: 12. 06. 2023 12:00

Typ podujatia: Informačný deň
Konzorcium projektu H2020 s názvom NetZeroCities otvorí 3. mája 2023 výzvu pre mestá – Call for Twin Cities. Tento na mieru šitý twinningový program bude zameraný na vzájomné vzdelávanie a výmenu skúseností a osvedčených postupov medzi európskymi mestami, ktoré budú vo výzve vybrané (tzv. Twins) a mestami, ktoré v marci 2023 uspeli ako pilotné mestá programu Pilot Cities Programme.

Hlavným cieľom twinningového programu je podporiť trvalé prepojenia medzi mestami, ktoré čelia podobným výzvam a majú spoločné záujmy v rôznych oblastiach emisií na ceste ku klimatickej neutralite.

Ak sa chcete dozvedieť podrobnosti k výzve, nepremeškajte online informačné podujatie, ktoré sa uskutoční 12. júna 2023 od 11:00 do 12:00 hod SEČ.

PROGRAM

REGISTRÁCIA

Na čo je vzdelávací program zameraný? 

Cieľom 20 mesačného vzdelávacieho programu (Twinning Learning programme) je výmena poznatkov, budovanie kapacít v pilotných a partnerských mestách a poskytovanie prístupu k podpore pri replikovaní navrhnutých riešení a osvedčených postupov.

Program bude založený na prístupe výmeny poznatkov medzi pilotnými a partnerskými mestami, vďaka čomu sa budú môcť ďalšie mestá učiť zo skúseností pilotných miest. Po ukončení vzdelávacieho cyklu partnerské twin mestá začlenia získané poznatky do implementácie adaptačných stratégií v celom meste prostredníctvom tzv. Replication Plan.

Postup párovania pilotných a partnerských miest bude založený na hľadaní podobných výziev, ktorým mestá v adaptácii čelia a spoločných záujmov v rôznych emisných oblastiach. Každé pilotné mesto (alebo skupina miest) bude spárované s jedným alebo viacerými partnerskými mestami.

Počas trvania programu sa plánuje celý rad aktivít na podporu vzájomného vzdelávania a výmeny skúseností medzi mestami. Nebudú chýbať online stretnutia, workshopy a inšpiratívne návštevy na mieste s cieľom prehĺbiť vzájomné pochopenie výziev a spoločne nájsť riešenia. Twin Cities budú tiež dostávať praktickú podporu od misijných poradcov a členov konzorcia NetZeroCities pri presadzovaní svojich cieľov a budú mať prístup k súboru nástrojov a zdrojov, ktoré im už teraz poskytuje portál NetZeroCities.

Zdroj: NetZeroCities projekt, 6.6.2023, mit

Pridať do Google Calendar