Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Informačné dni k novým výzvam Klastra 5: Klíma energetika a mobilita


Začiatok: 15. 12. 2022 09:00

Koniec: 16. 12. 2022 12:30

Typ podujatia: Informačný deň

Organizátor: Európska komisia

Miesto konania: online
Európska komisia spustila registráciu na informačné dni Klastra 5: Klíma, energetika a mobilita, ktoré sa uskutočnia len online v dňoch 15. a 16. decembra 2022.
Momentálne sú všetky informácie zverejnené na aktualizovanej stránke podujatia.

Na informačných dňoch budú predstavené výzvy a témy z nového pracovného programu (Work Programme) pre Klaster 5 na roky 2023-24, ktoré budú pravdepodobne vyhlásené 13. decembra 2022. Podujatie poskytne potenciálnym žiadateľom príležitosť dozvedieť sa viac o možnostiach financovania v rámci nového pracovného programu so zameraním na dvojitý zelený a digitálny prechod s cieľom dosiahnuť klimatickú neutralitu v Európe do roku 2050.
Zverejnenie Pracovného programu na roky 2023 – 24 sa plánuje dňa 25. novembra 2022.

Pred podujatím je potrebná registrácia do platformy, cez ktorú budú prenosy z infodní prístupné po prihlásení.

REGISTRÁCIA

CL - Info den 2022

Informačné dni

PROGRAM (15. 12. 2022)

 • 9:00 – Welcome and introduction
 • 9:30 – New European Bauhaus (NEB)
 • 9:45 – Implementation issues
 • 11:00 – Destination 3: Energy systems, grids, storage (ESGS)
 • 11:00 – Destination 2: ESGS, Synergies with innovation fund
 • 11:00 – Destination 4: Industry
 • 11:00 – Destination 3: Solar Energy
 • 11:00 – Destination 6: Cooperative, connected and automated mobility (CCAM) & Multimodal transport
 • 11:00 – Destination 2: Batteries & Test bed for hydrogen
 • 13:10 – Pitching session
 • 15:10 – Bilateral meetings (cez platformu b2match)

PROGRAM (16. 12. 2022)

 • 9:00 – Destination 5: Waterborne and Health and cross-cutting topics
 • 9:00 – Destination 3: Wind, ocean, hydro, geothermal energy
 • 9:00 – Destination 1: Climate science
 • 9:00 – Destination 3: Energy systems, grids, storage (ESGS)
 • 11:00 – Destination 4: Buildings
 • 11:00 – Destination 3: Renewables (general topics) / Bioenergy / CCUS
 • 11:00 – Destination 5: 2ZERO & Aviation
 • 12:30 – koniec podujatia

Brokerage event

Sieť Národných kontaktných bodov pre oblasť klímy energetiky a mobility v rámci projektu GREENET v spolupráci s medzinárodnou sieťou Enterprise Europe Network dňa 15. decembra 2022 organizujú virtuálne partnerské podujatie – brokerage event k prvým výzvam nového pracovného programu pre Klaster 5. Podujatie s názvom GREENET Brokerage Event for HE Cluster 5 – 2023 calls sa uskutoční v nadväznosti na Informačné dni Európskej komisie na platforme b2match.

Podujatie je ideálnou príležitosťou pre hľadávanie partnerov do vznikajúcich konzorcií pre podanie projektových návrhov do čoskoro otvorených výziev programu Horizont Európa v rámci Klastra 5: Klíma, energetika a mobilita. Zúčastniť sa môže akákoľvek výskumná inštitúcia, univerzita či podnik, ktoré majú záujem o účasť vo výzvach alebo si chcú nájsť partnerov do konzorciálnych projektov!  

V prípade záujmu o účasť sa BEZPLATNE registrujte a dôkladne vyplňte profil Vašej organizácie. Následne vás budeme kontaktovať v prípade ak si váš profil bude vyžadovať doplnenia, aby mohla prebehnúť jeho validácia.

POZOR!!! Registrácia je otvorená len do 9. decembra 2022, tak neváhajte a prihláste sa ešte dnes!

Program podujatia:

 • 15.12.2022 od 13:10 – 15:00 hod: Pitching session
 • 15.12.2022 od 15:10 – 17:30 hod: online bilaterálne stretnutia

Pre koho je b2b podujatie určené?

Podujatie je vhodné pre každého, koho zaujímajú výzvy programu Horizont Európa t.j. univerzity, výskumné centrá, súkromné ​​​​spoločnosti (vrátane start-upov, malých a stredných podnikov – SMEs či veľkých spoločností), samosprávy, asociácie/ federácie, verejné orgány/ vládne organizácie, mimovládne organizácie, klastre, ostatné zainteresované strany v oblasti výskumu a vývoja atď.

CVTI SR ako súčasť siete Enterprise Europe Network sa snaží podporiť potenciálnych žiadateľov zo Slovenska s cieľom zvýšiť ich účasť v projektoch medzinárodnej vedecko-výskumnej spolupráce a zapojiť ich aj do kvalitných konzorciálnych projektov programu Horizont Európa. Cieľom podujatia je prepojiť regionálnych a medzinárodných hráčov zo sektora klímy, energetiky a mobility, ktorí majú záujem nájsť si partnera na spoluprácu do konzorciálnych projektov v rámci nadchádzajúcich výziev Klastra 5, ktoré budú otvorené 13. decembra 2022.

Viac informácií o podujatí, o podmienkach validácie vášho profilu príslušným národným kontaktným bodom a možnostiach vystúpiť v rámci sekcie krátkych prezentácií, kde budete mať jedinečnú príležitosť prezentovať svoj projektový zámer, nájdete na stránke podujatia.

S registráciou v systéme b2match a vypracovaním profilu vám radi pomôžeme, prosím kontaktujte:

 • Národný kontaktný bod pre Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita: Miroslava Tužinská
 • CVTI SR EEN konzultant: Matej Smrek

Zdroj: EK, 11.10.2022, aktualizácia 18.11.2022, mit,

Pridať do Google Calendar