Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Infodeň k výzve MSCA Staff Exchanges 2023


Začiatok: 08. 12. 2023 10:00

Koniec: 08. 12. 2023 12:30

Typ podujatia: Informačný deň
V súvislosti s výzvou programu Horizont Európa MSCA Staff Exchanges 2023 organizuje Európska komisia informačný deň. Podujatie sa uskutoční online dňa 8.decembra 2023.

Máte záujem o zvýšenie výskumného a inovačného potenciálu vašej organizácie prostredníctvom mobility zamestnancov v rámci spoločného výskumu? Chceli by ste sa zapojiť do medzinárodnej, medzisektorovej a interdisciplinárnej výskumnej spolupráce?

Podujatie sa sústredí na obsahové zameranie výzvy HORIZON-MSCA-2023-SE-01. Ponúkne komplexné informácie o pravidlách a očakávaných dopadoch akcie MSCA Staff Exchanges, plus ako sa uchádzať o grant v aktuálnej výzve.

Program infodňa

Link na pripojenie a  bližšie informácie o podujatí

O výzve MSCA Staff Exchanges

​Tento typ grantu financuje krátkodobé medzinárodné, interdisciplinárne a medzisektorové výmeny zamestnancov zapojených do výskumných a inovačných aktivít. Cieľom je rozvíjať udržateľnú spoluprácu medzi rôznymi organizáciami z akademického a súkromného sektora so sídlom v Európe aj mimo nej. Ako nástupca programu Horizont 2020 Research and Innovation Staff Exchanges (RISE), Staff Exchanges ponúka jedinečné príležitosti pre výskumníkov a inovátorov na rozšírenie ich sietí, zdieľanie znalostí a premenu špičkového výskumu na inovatívne produkty a služby.

Výzva na predkladanie projektových návrhov bola otvorená 5. októbra s termínom uzávierky 28. februára 2024. Ďalšie informácie nájdete v príručke pre žiadateľov, ako aj prostredníctvom odkazov v rámci opisu výzvy.

Zdroj: EK, 30.11.2023, zur

Pridať do Google Calendar