Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Info session on Horizon Results Booster – steering research towards a strong societal impact


Začiatok: 17. 11. 2022 10:00

Koniec: 17. 11. 2022 12:30

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: EK

Miesto konania: online
Do pozornosti dávame webinár s názvom Info session on Horizon Results Booster, ktorý sa uskutoční dňa 17. 11. 2022 od 10 do 12:30 hod. online. Webinár je možné sledovať cez službu youtube stream cez stránku podujatia a otázky je možno klásť cez aplikáciu sli.do.

Služba Horizon Results Booster, podporovaná Európskou komisiou, je poskytovaná projektom podporeným z programov FP7, H2020 a Horizont Európa a je bezplatná. Tieto služby sú poskytované odborníkmi a pokrývajú niekoľko možností a ciest pre šírenie a využívanie, najmä však portfólia pre šírenie (Dissemination) a využívanie výsledkov (Exploitation), rozvoja obchodného plánu a služby Go to Market. Webinár bude informovať o službách tohto nástroja a tiež príbehy od tých, ktorí už využili nástroj Horizon Results Booster. Webinár je určený pre koordinátorov projektov, účastníkov projektov a ďalšie zainteresované strany.

HRB

Zdroj. EK, 31. 10. 2022

Pridať do Google Calendar