Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Info day for Horizon Europe’s WIDERA programme


Začiatok: 27. 04. 2022 10:00

Koniec: 27. 04. 2022 12:00

Typ podujatia: Informačný deň

Organizátor: EK
Európska komisia oznámila informačný deň pre pracovný program Horizont Európa zameraný pre časť Rozšírenie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru (EVP). Uskutoční sa dňa 27. apríla 2022 (10:00 – 12:00 h.).

Informačný deň sa zameria na dva druhy nových výziev:

Po prvé, na nástroj Hop On, ktorý vytvára možnosť pre právnické osoby so sídlom v členských štátoch s nízkou výkonnosťou v oblasti výskumu a inovácií zapojiť sa do už vybraných akcií.

Po druhé, výzva ERA Talents, ktorej cieľom je prilákať viac talentov v oblasti VaI s rôznymi odbornými znalosťami do subjektov vo wideningových krajinách.

Okrem toho sa uskutoční krátky prehľad politiky Európskeho výskumného priestoru. Následné otázky a odpovede poskytnú účastníkom možnosť položiť akékoľvek zostávajúce otázky.

Viac informácií

Pridať do Google Calendar