Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

IHI Call Days for calls 6 and 7


Začiatok: 10. 01. 2024 10:30

Koniec: 25. 01. 2024 16:00

Typ podujatia: Informačný deň

Organizátor: Innovative Health Initiative
Innovative Health Initiative organizuje v súvislosti s plánovanými výzvami na predkladanie projektových návrhov sériu informačných podujatí.

Informačné podujatia budú prebiehať online od 10. do 16. januára 2024 a budú sa týkať jednotlivých tém výziev, ako aj pravidiel a podmienok výziev a v prípade jednokolových výziev aj finančných aspektov projektových návrhov.

Následne sa v dňoch 23. – 25. januára 2024 uskutočnia tzv. pitching sessions, ktoré sú pre organizácie príležitosťou predstaviť sa ako potenciálny projektový partner a identifikovať nových partnerov pre projektové konzorciá. Pitching sessions sa týkajú jednokolovej výzvy IHI call 7.

Plánované výzvy:

IHI call 6 (two-stage)

IHI call 7 (single-stage)

Bližšie informácie a registrácia

Zdroj: IHI, 14. 12. 2023, mob

Pridať do Google Calendar