Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Hydrogen Days 2021


Začiatok: 24. 03. 2021 09:00

Koniec: 25. 03. 2021 16:00

Typ podujatia: Konferencia

Miesto konania: online
Jedenásta edícia medzinárodnej konferencie Hydrogen Days 2021 sa bude konať online v dňoch 24.3.2021 – 25.3.2021. Jedná sa o dobre etablované európske podujatie v oblasti vodíkových technológií, ktoré sa orientuje nielen na špecialistov v oblasti, ale aj na širokú verejnosť a zástupcov rozhodujúcich inštitúcií.

Konferencia Hydrogen Days 2021 priťahuje dôležitých hráčov a organizácie zo sektora vodíkových technológií, pričom napomáha medzinárodnému networkingu v tejto oblasti. Konferencia má teda dôležitú úlohu pri koordinovaní aktivít v tejto oblasti v strednej a východnej Európe.

Program a registračné poplatky

Registrácia

Zdroj: web stránka Hydrogen Days 2021 , 10.02.2021, erh

Pridať do Google Calendar