Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

How to strengthen national governance for achieving the Cities Mission – good practice cases from Austria, France, Greece and Hungary


Začiatok: 20. 03. 2023 14:00

Koniec: 20. 03. 2023 16:00

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: projekt CapaCITIES
Do pozornosti dávame webinár na tému „Príklady z praxe národnej správy misie : Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá”, ktorý sa uskutoční dňa 20. marca 2023 od 14:00 hod. online. Webinár organizuje projekt CapaCITIES v rámci Transnational Cities Mission Alliance.

Webinár bude skúmať ako možno posilniť národnú správu, aby sa dosiahla misia miest. Dôraz sa kladie na „príklady dobrej praxe“ z Rakúska, Francúzska, Grécka a Maďarska.

Na podujatí predstavia politici svoje skúsenosti s posilňovaním národného systému riadenia pre prechod na klimatickú neutralitu v mestách.

 Všetky zainteresované strany, najmä zástupcovia mestskej správy a verejných orgánov, z finančných agentúr a národných agentúr pre mestskú politiku sú srdečne pozvaní, aby si vymenili nápady a spoločne diskutovali.

Viac informácií o „Transnational Cities Mission Alliance“, o tomto podujatí a spôsobe registrácie: https://jpi-urbaneurope.eu/event-calendar/how-to-strengthen-national-governance-for-achieving-the-cities-mission/

Zdroj: Urban Europe, 15.3.2023, kas

Pridať do Google Calendar