Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Horizont Európa – bližšie k vám! – Košice


Začiatok: 28. 09. 2023 09:00

Koniec: 29. 09. 2023 15:00

Typ podujatia: Seminár

Organizátor: Národná kancelária Horizontu

Miesto konania: Košice
Národná kancelária Horizontu v spolupráci s UVP Technicom vás pozýva v dňoch 28. – 29. septembra 2023 na podujatie s názvom Horizont Európa – bližšie k vám! do Košíc. Cieľom podujatia bude počas dvoch dní komplexne predstaviť program Horizont Európa. Nášho podujatia sa zúčastnia aj zástupcovia Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli, zástupcovia iných priamo riadených programov ako napr. Digital Europe alebo COST a taktiež aj zástupcovia Výskumnej a inovačnej autority (VAIA).

Prvý deň predstavíme program, jeho jednotlivé klastre a oblasti, ako aj plánované a aktuálne otvorené výzvy na predkladanie projektových zámerov. Druhý deň bude zameraný na praktické informácie ako pripraviť projektovú žiadosť, na čo nezabudnúť, ako pripraviť rozpočet príp. ako nájsť projektových partnerov. 

Program

S jednotlivými národnými kontaktnými bodmi si môžete rezervovať bilaterálne stretnutie (prostredníctvom tejto Excel tabuľky).

Podujatie je určené výskumníkom, vedeckým pracovníkom z univerzít a výskumných organizácií, pracovníkom projektových oddelení, ale aj širšej vedecko-výskumnej komunite, podnikateľom a rovnako aj verejnosti, ktorá sa zaujíma o inovácie a výskum.

Sériu začíname 28. septembra 2023 v Košiciach a končíme 22. novembra 2023 v Bratislave. Na podujatie je potrebná registrácia, pre každé mesto zvlášť.

Registrácia na podujatie v Košiciach je už otvorená a nájdete ju v dolnej časti tejto stránky.

Rozpis termínov podľa jednotlivých miest:

Banská Bystrica: 10. – 11. október 2023 – program a registrácia

Žilina: 19. – 20. október 2023

Nitra: 8. – 9. november 2023

Bratislava: 21. – 22. november 2023

Zdroj: 21. 8. 2023, kas

Pridať do Google Calendar