Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Horizont Európa – bližšie k vám! – Bratislava


Začiatok: 21. 11. 2023 09:00

Koniec: 22. 11. 2023 15:00

Typ podujatia: Seminár

Organizátor: Národná kancelária Horizontu

Miesto konania: Bratislava, CVTI SR - konferenčná miestnosť 235
Národná kancelária Horizontu vás pozýva v dňoch 21. – 22. novembra 2023 na podujatie s názvom Horizont Európa – bližšie k vám! do Bratislavy. Cieľom podujatia bude počas dvoch dní komplexne predstaviť program Horizont Európa. Podujatia sa zúčastnia aj zástupcovia Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli, zástupcovia iných priamo riadených programov ako napr. Digital Europe a COST a tiež zástupcovia Výskumnej a inovačnej autority (VAIA).

V prvý deň je určený aj pre nováčikov programu, ktorým predstavíme program, jeho jednotlivé klastre a oblasti, ako aj plánované a aktuálne otvorené výzvy na predkladanie projektových zámerov.

Druhý deň bude zameraný na praktické informácie ako pripraviť projektovú žiadosť, na čo nezabudnúť, ako pripraviť rozpočet, príp. ako nájsť projektových partnerov. 

Program

Z programu si vyberte tú časť, ktorá vás najviac zaujíma.

S jednotlivými národnými kontaktnými bodmi si môžete rezervovať bilaterálne stretnutie (prostredníctvom Excel tabuľky).

Podujatie je určené výskumníkom, vedeckým pracovníkom z univerzít a výskumných organizácií, pracovníkom projektových oddelení, ale aj širšej vedecko-výskumnej komunite, podnikateľom a rovnako aj verejnosti, ktorá sa zaujíma o inovácie a výskum.

Registrácia na podujatie v Bratislave je už otvorená v dolnej časti tejto stránky.

6. 11. 2023, kas

Pridať do Google Calendar