Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Horizon Results Booster – steering research towards a strong societal impact


Začiatok: 14. 11. 2023 10:00

Koniec: 14. 11. 2023 12:30

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: EK

Miesto konania: online
Táto informačná sekcia sa uskutoční online dňa 14. 11. 2023 od 10:00 hod. sa bude týkať informácií o službách a bude obsahovať skúsenosti od tých, ktorí už využili Horizon Results Booster.

Služby Horizon Results Booster, podporované Európskou komisiou, sú poskytované projektom FP7, H2020 a HE bezplatne. Bezplatné služby sú poskytované odborníkmi a pokrývajú niekoľko ciest v činnostiach šírenia a využívania, najmä šírenia a využívania portfólia, rozvoja obchodného plánu a služby Go to Market.

Pridať do Google Calendar