Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Horizon Implementation Day: Grant Agreement Preparation in Horizon Europe _#2


Začiatok: 17. 10. 2023 09:30

Koniec: 17. 10. 2023 12:45

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: EK

Miesto konania: online
Do pozornosti dávame druhá časť zo série “Horizon Implementation Day 2023”, ktorá sa uskutoční 17. októbra 2023 od 9:30 hod. a poskytne vám podrobné informácie o príprave grantových zmlúv v rámci Horizontu Európa.

Program

Zdroj: EK, 8.8. 2023, kas

Pridať do Google Calendar