Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Horizon Europe info day – WIDERA Work Programme 2023-2024


Začiatok: 12. 12. 2022 09:30

Koniec: 12. 12. 2022 11:00

Typ podujatia: Informačný deň

Organizátor: EK

Miesto konania: online
Dňa 12. 12. 2022 od 9: 30 hod. sa uskutoční online informačný deň EK pre oblasť “Rozšírenie účasti a posilnenie európskeho výskumného priestoru (ERA). Cieľom tohto informačného dňa je informovať (potenciálnych) žiadateľov o nových témach zahrnutých do pracovného programu WIDERA na roky 2023 – 2024.

Akcie programu Horizont Európa v oblasti rozširovania podporujú krajiny EÚ, ktoré zaostávajú vo výskume a inováciách, aby zvýšili svoju výkonnosť, zatiaľ čo akcie Európskeho výskumného priestoru (ERA) sú zamerané na reformu a celkové posilnenie európskeho systému výskumu a inovácií. Informačný deň sa zameria na nové výzvy a témy pracovného programu na roky 2023 – 2024.

Stiahnite si program

Registrácia – otvorená

Neskôr, dňa 19. 12. 2022 sa od 9:00 hod. uskutoční Brokerage Event (partnerská burza) na vyhľadávanie partnerov. Na toto podujatie je potrebne sa registrovať.

Viac informácií ako:

Strategický plán programu Horizont Európa

Pracovný program Widera

Rozširovanie účasti a šírenie excelentnosti

Informácie z predchádzajúcich informačných dní:

27. apríla 2022

9. júla 2021

Zdroj: EK,

Pridať do Google Calendar