Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Horizon Europe info day – Cluster 1


Začiatok: 01. 06. 2023 09:00

Koniec: 01. 06. 2023 15:00

Typ podujatia: Informačný deň

Organizátor: Európska komisia

Miesto konania: online
V súvislosti s výzvami programu Horizont Európa v klastri Zdravie organizuje Európska komisia informačný deň. Podujatie sa uskutoční online dňa 1. júna 2023.

Prezentované budú výzvy v týchto tematických oblastiach/destináciách:

  • Zostať zdravý v rýchlo meniacej sa spoločnosti
  • Život a práca v zdraviu prospešnom prostredí
  • Boj proti chorobám a znižovanie zaťaženia chorobami
  • Zabezpečenie prístupu k inovatívnej, udržateľnej a vysoko kvalitnej zdravotnej starostlivosti
  • Plné využitie potenciálu nových nástrojov, technológií a digitálnych riešení pre zdravú spoločnosť
  • Zachovanie inovatívneho, udržateľného a globálne konkurencieschopného zdravotníckeho priemyslu

Podujatie sa sústredí na obsahové zameranie výziev.

Účastníci majú možnosť klásť otázky už aj vopred prostredníctvom Sli.do: #CL1INFODAY. Program infodňa a prednahraté časti sú zverejnené na stránke podujatia (v programe treba zakliknúť Show details).

V nadväznosti na infodeň sa uskutoční podujatie, ktoré ponúkne príležitosť na vyhľadávanie potenciálnych partnerov do konzorcií v rámci výziev 2024 pre oblasť zdravia. Brokerage event sa bude konať 2. júna 2023 taktiež v online formáte, registrácia už je otvorená.

Bližšie informácie o infodni

Pracovný program – klaster Zdravie (2023 – 2024)

Zdroj: EK, 9.5.2023, mob

Pridať do Google Calendar