Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Horizon Europe Cluster 3 Info-day and Brokerage Event


Začiatok: 27. 06. 2023 09:30

Koniec: 28. 06. 2023 15:30

Typ podujatia: Informačný deň

Organizátor: EK

Miesto konania: Brusel

Štát: Belgicko
V dňoch 27. – 28. júna 2023 sa uskutoční informačný deň a brokerage event pre klaster 3: Civilná bezpečnosť pre spoločnosť. Zameraný bude na výzvy z aktualizovaného pracovného programu pre klaster 3 na rok 2023. Podujatia budú organizované hybridnou formou. Registrovať sa je možné do 22. júna 2023.

Obe podujatia sú organizované sieťou národných kontaktných bodov pre klaster 3 – SEREN5 v úzkej spolupráci s Generálnym riaditeľstvom Európskej Komisie pre migráciu a vnútorné záležitosti a Európskou výkonnou agentúrou pre výskum.

Predstavené budú nasledujúce výzvy z pracovného programu klastra 3:
• Lepšia ochrana EÚ a jej obyvateľov proti kriminalite a terorizmu.
• Efektívne riadenie vonkajších hraníc EÚ.
• Odolná infraštruktúra.
• Zvýšená kybernetická bezpečnosť.
• Spoločnosť odolná voči katastrofám.
• Podpora výskumu a inovácii v oblasti bezpečnosti.

Účastníci budú mať možnosť nájsť si partnerov do konzorcií v rámci tzv. brokerage eventu, ktorý bude dňa 28. júna 2023. Budete mať možnosť prezentovať svoj projektový nápad potencionálnym partnerom počas tzv. pitch session (krátke prezentácie).
Navyše, SEREN5 tím pripravil tréning pre zainteresované subjekty na tému „Príprava návrhu projektu a ako vybudovať konzorcium“, kde sa môžete dozvedieť viac o pravidlách účasti vo výzvach klastra 3 a dôležitých aspektoch pri podávaní žiadostí.

Služby, ktoré ponúka SEREN5 na pomoc a podporu jednotlivcom a organizáciám, ktoré majú záujem zúčastniť sa na projektoch klastra 3, budú rozšírené aj o predstavenie možností ako zlepšiť účasť tzv. widening krajín či pristupujúcich krajín.
Práve preto budú predstavené návody ako sa lepšie pripraviť na budovanie úspešného konzorcia, aj rady ako sa aktívne zapojiť do konzorcií kľúčovou témou školenia pre všetky zainteresované strany.

Výzvy programu Horizont Európa klastra 3 – „Civilná bezpečnosť pre spoločnosť“ ponúkajú možnosti financovania výskumu a inovácií výskumným inštitúciám, univerzitám, priemyselným odvetviam, MSP, organizáciám občianskej spoločnosti a iným zainteresovaným stranám z oblasti bezpečnosti.

Miesto konania : Location Brussels Marriott Hotel Grand Place Rue A. Orts 3-7, 1000 Brusel
Aktuálny program podujatí nájdete priamo na stránke Európskej komisie.

V prípade, že sa nemôžte osobne zúčastniť, je tu možnosť sledovať online prenos. Záznam z podujatia bude neskôr dostupný na webovej stránke podujatia.

Tešíme sa na vašu účasť a osobnú diskusiu priamo v priebehu tohto podujatia, ktoré sú určené pre záujemcov z oblastí klaster 3 Civilná bezpečnosť pre spoločnosť.

Viac informácií získate od národného kontaktného bodu na Slovensku – Marta Kollárová.

Zdroj: Infoday, 24. 5. 2023, mak

Pridať do Google Calendar