Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Horizon Europe – Cluster 3: Civil Security for Society


Začiatok: 28. 06. 2022 09:00

Koniec: 28. 06. 2022 17:00

Typ podujatia: Informačný deň

Organizátor: EK

Miesto konania: online
Uložte si dátum do kalendára! 28. jún 2022 – Infodeň pre klaster 3 – Civilná bezpečnosť pre spoločnosť.

Informačný deň programu Horizont Európa pre Klaster 3 sa uskutoční už dňa 28. júna 2022. Informačné dni sú jedinečnou príležitosťou pre potenciálnych žiadateľov, aby sa pripravili na podanie žiadosti o finančné prostriedky z EÚ. Môžete sa dozvedieť viac o pravidlách účasti a horizontálnych aspektoch pri podávaní žiadostí pre výskum týkajúci sa civilnej bezpečnosti a aj ako sa uchádzať o financovanie výskumu a inovácií v tak dôležitej oblasti ako je bezpečnosť.

Vyhľadajte si dostupné možnosti.

Je možné, že bude pridaný druhý deň – 29. júna 2022. Podrobnosti a program čoskoro. Sledujete túto stránku a sociálne médiá, kde nájdete aktuálne informácie.

Medzi témy, ktorými sa bude tento #infoday zaoberať, patria:

  • ochrana občanov pred kriminalitou,
  • posilnenie odolnosti spoločností voči katastrofám,
  • zvyšovanie kybernetickej bezpečnosti,
  • rozvoj ochrany kľúčových infraštruktúr,
  • riadenie našich vonkajších hraníc.

Kedy? 28. júna
Kde? Online

24.5. 2022, kas

Pridať do Google Calendar