Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Horizon Europe Clean Hydrogen Consortia Building Event


Začiatok: 31. 01. 2023 09:30

Koniec: 31. 01. 2023 13:00

Typ podujatia: Brokerage event

Organizátor: Innovate UK-KTN

Miesto konania: online
Networkingové podujatie s názvom Horizon Europe Clean Hydrogen Consortia Building Event organizuje anglická kancelária Horizontu Innovate UK-KTN s podporou siete Národných kontaktných bodov pre Klaster 5. Uskutoční sa vo virtuálnej podobe 31. januára 2023 od 9:30 do 13:00 SEČ.

Účastníci podujatia budú mať jedinečnú možnosť odprezentovať svoje projektové zámery v rámci sekcie “pitching session”. Následne bude ostatným účasníkom podujatia umožnené zvoliť si “virtualnu miestnosť” (tzv. breakout room), kde budú môcť diskutovať s rečníkmi o možnostiach spolupráce na konzorciálnych projektoch. Plánované sú aj bilaterálne stretnutia 1:1.

Ak máte záujem na podujatí predstaviť svoj projektový zámer, alebo si nájsť partnerov je potrebné sa vopred REGISTROVAŤ.

Výzva na rok 2023 bude zverejnená 17.1.2023 na stránke Spoločného podniku pre čistý vodík.

PROGRAM

9:30 – úvodné privítanie a otvorenie podujatia – Viola Hay, Innovate UK KTN

9:35 – Welcome from FCDO / SIN – Olaf Kranz / Kate Robinson, SIN Germany

9:40 – Predstavenie Spoločného podniku pre čistý vodík (Clean Hydrogen Partnership) a výziev na rok 2023 – Nikos Lymperopoulos, Clean Hydrogen Partnership

10:05 – Prípadové štúdie – Mairead Connolly, European Marine Energy Centre

10:15 – Q&A

10:25 – prestávka

10:30 – Practické tipy od UK NCP: kde získať podporu, ako si nájsť projektových partnerov, proces prípravy projektovej žiadosti a jej hodnotenie – Conall McGinley, UK NCP for Energy, Innovate UK-KTN

10:50 – Q&A

11:05 – Krátke prezentácie projektových zámerov účastníkov podujatia “- Pitches”pitching session”

12:05 – Breakout rooms – diskusie k jednotlivým prezentáciám (bude možné si vybrať a zapojiť sa do diskusie k prezentovanému projektu)

12:55 – ukončenie podujatia

Horizon Europe Clean Hydrogen Consortia Building Event – 31st January 09.30-13.00

Viac informácií k partnerstvám

mit, 16.1.2023

Pridať do Google Calendar