Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Horizon Europe – Brokerage Event for Cluster 4 – Space calls 2023


Začiatok: 08. 12. 2022 00:00

Koniec: 10. 12. 2022 00:00

Typ podujatia: Brokerage event

Organizátor: COSMOS4HE

Miesto konania: online
Sieť Národných kontaktných bodov programu Horizont Európa pre klaster 4, časť vesmír – COSMOS4HE organizuje online brokerage event (partnerskú burzu) dňa 8. decembra 2022 prostredníctvom platformy b2match.

Brokerage event sa zameriava na vyhľadávanie partnerov do konzorcií v rámci výziev v novom pracovnom programe klastra 4 na roky 2023-2024, a to na časti orientujúcej sa na vesmír – Destinácia 5.

Viac informácií a možnosť registrácie na brokerage event

Hero Image

Viac informácií ako správne pripraviť tzv. krátku „pitch“ prezentáciu nájdete na našom webe v e-learningovom videu s názvom Hľadanie partnerov do konzorcia.

Súvisiace podujatie:

12. – 14. 12. 2022  – Informačné dni programu Horizont Európa ku klastru 4, viac informácií

Zdroj: b2match platforma, 28.11.2022, erh

Pridať do Google Calendar