Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Horizon Europe Brokerage Event Cluster 4 Space calls 2023 & 2024


Začiatok: 02. 02. 2023 09:00

Koniec: 02. 02. 2023 21:00

Typ podujatia: Brokerage event

Miesto konania: online
Online brokerage podujatie, ktoré sa uskutoční 2. februára 2023, sa orientuje na hľadanie partnerov do projektových návrhov k výzvam v rámci pracovného programu pre klaster 4 časť Vesmír.

V rámci brokerage eventu budú predstavené výzvy na predkladanie projektových návrhov v rámci klastra 4 programu Horizont Európa (HE) – časť Vesmír na roky 2023 a 2024.

Na podujatie je potrebné sa vopred registrovať cez platformu b2match do 01.02.2023.

Viac informácií a registráciu na podujatie

Zdroj: EEN

Pridať do Google Calendar