Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Horizon Europe Batteries Consortium Building Event


Začiatok: 08. 03. 2022 09:30

Koniec: 08. 03. 2022 12:30

Typ podujatia: Odborný seminár

Organizátor: Britská KTN Global Alliance

Miesto konania: online
Dovoľujeme si vás pozvať na podujatie s názvom “Horizon Europe Batteries Consortium Building Event” zamerané na hľadanie partnerov do konzorcií v konkrétnych témach programu Horizont Európa. V centre záujmu budú témy Klastra 5, Destinácie 2: A competitive and sustainable European battery value chain.

Podujatie organizuje Britská KTN Global Alliance v spolupráci s Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO), UK Science and Innovation Network v Poľsku a so sieťou Národných kontaktných bodov pre Klaster 5.

Webinár, ktorý sa uskutoční 8. marca 2022 bude príležitosťou dozvedieť sa viac o nadchádzajúcich výzvach a témach v oblasti batérií a technológií na skladovanie energie implementovaných Európskym partnerstvom pre batérie – Batteries European Partnership Association (BEPA). Zároveň budú mať registrovaní účastníci možnosť spoznať a nájsť si partnerov na projektovú spoluprácu v týchto oblastiach výskumu.

Témy Destinácie 2 Klastra 5, na ktoré je podujatie zamerané (dátum otvorenia tém: 28. apríl 2022)

  • HORIZON-CL5-2022-D2-01-01 Sustainable processing and refining of battery grade graphite (Batteries Partnership) IA, 5 M EUR/projekt
  • HORIZON-CL5-2022-D2-01-02 Interface and electron monitoring for the engineering of new and emerging battery technologies (Batteries Partnership) RIA, 5 M EUR/projekt
  • HORIZON-CL5-2022-D2-01-03 Furthering the development of a materials acceleration platform for sustainable batteries (combining AI, big data, autonomous synthesis robotics, high throughput testing) (Batteries Partnership) RIA, 20 M EUR /projekt
  • HORIZON-CL5-2022-D2-01-04 Towards creating an integrated manufacturing value chain in Europe: from machinery development to plant and site integrated design (Batteries Partnership) IA, 7-8 M EUR/projekt
  • HORIZON-CL5-2022-D2-01-05 Next generation technologies for High-performance and safe-by-design battery systems for transport and mobile applications (Batteries Partnership) RIA, 5 M EUR/projekt
  • HORIZON-CL5-2022-D2-01-06 Embedding smart functionalities into battery cells (embedding sensing and self-healing functionalities to monitor and self-repair battery cells) (Batteries Partnership) RIA, 5 M EUR/projekt
  • HORIZON-CL5-2022-D2-01-07 Digitalisation of battery testing, from cell to system level, including lifetime assessment (Batteries Partnership) RIA, 5 M EUR/projekt
  • HORIZON-CL5-2022-D2-01-08 Coordination of large-scale initiative on future battery technologies (Batteries Partnership) CSA, 3MEUR/projekt
  • HORIZON-CL5-2022-D2-01-09 Physics and data-based battery management for optimised battery utilisation (Batteries Partnership) RIA, 5MEUR/projekt
  • HORIZON-CL5-2022-D2-01-11 CIVITAS 2030 – Coordination and support for EU funded urban mobility innovation, CSA, 5 MEUR/projekt

REGISTRÁCIA na podujatie je povinná.

Zdroj: KTN, 9.2.2022, mit

Pridať do Google Calendar