Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

HNN3.0 | Webinar on the Annotated Horizon Europe template “Information on Clinical Studies”


Začiatok: 13. 11. 2023 10:00

Koniec: 13. 11. 2023 11:30

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: HNN 3.0

Miesto konania: online
Sieť národných kontaktných bodov pre klaster Zdravie organizuje v spolupráci s Európskou komisiou webinár k anotovanej verzii formulára ku klinickým skúšaniam (verzia EK dokumentu 4.2 z 1. apríla 2023). Webinár sa uskutoční 13. novembra 2023 v čase 10:00 – 11:30 h.

Tento formulár tvorí povinnú súčasť projektového návrhu vo výzvach v klastri Zdravie za predpokladu, že projektový návrh zahŕňa klinické skúšanie a zároveň sa týka témy, v ktorej je obsiahnuté klinické skúšanie.

Registrácia je otvorená do 9. novembra 2023.

Bližšie informácia a registrácia

Zdroj: HNN3.0, 30.10.2023, mob

Pridať do Google Calendar