Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Heritage for the Future, Science for Heritage: A European Adventure for Research and Innovation


Začiatok: 15. 03. 2022 08:15

Koniec: 16. 03. 2022 18:30

Typ podujatia: Sympózium

Organizátor: Foundation for Heritage Science

Miesto konania: Paríž, Francúzsko / online
Foundation for Heritage Science v spolupráci s French Ministry of Culture, French National Centre for Scientific Research (CNRS) a univerzitami Paris-Saclay a Cergy Paris organizuje pri príležitosti francúzskeho predsedníctva Rady EÚ sympózium Heritage for the Future, Science for Heritage: A European Adventure for Research and Innovation / Dedičstvo pre budúcnosť, veda pre dedičstvo: Európske dobrodružstvo výskumu a inovácií.

Program podujatia bude zameraný na štyri tematické okruhy:

  • A reflexive heritage for a resilient society.
  • Sustainable management of cultural heritage.
  • Cultural heritage in a changing context.
  • Cultural heritage climate and environment change.

Viac info, program, registrácia

Účasť je možná už iba online.

Zdroj, 25.2.2022, elz

Pridať do Google Calendar