Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Healthier Together The EU NON-COMMUNICABLE DISEASES INITIATIVE


Začiatok: 22. 06. 2022 15:00

Koniec: 22. 06. 2022 16:40

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: EC DIRECTORATE-GENERAL FOR HEALTH AND FOOD SAFETY

Miesto konania: online
Európska komisia dopĺňa Európsky plán na boj proti rakovine a venuje sa hlavným neprenosným ochoreniam novým ambicióznym a systematickým prístupom.

Na podujatí, ktoré sa uskutoční online 22. júna 2022 (15:00 – 16:40 h), bude bližšie predstavená iniciatíva EÚ v oblasti neprenosných ochorení za účasti komisárky pre zdravie a bezpečnosť potravín Stelly Kyriakidesovej.

Iniciatíva Zdravšie spolu – EÚ proti neprenosným ochoreniam je súbor nástrojov, ktorý má pomôcť krajinám EÚ znížiť záťaž neprenosných chorôb a zlepšiť zdravie občanov prostredníctvom podpory opatrení členských štátov a zainteresovaných strán. Identifikuje účinné politiky a najlepšie postupy identifikované členskými štátmi a zainteresovanými stranami. Mapuje aj právne a finančné nástroje, ktoré možno použiť na realizáciu týchto opatrení.

Iniciatíva EÚ v oblasti neprenosných ochorení je inovatívna aj ako proces: dokument sa vytvára spoločne s členskými štátmi za účasti zainteresovaných strán a po rozsiahlych konzultáciách s útvarmi Komisie, WHO, OECD a Európskou investičnou bankou.

Program podujatia a registrácia

Zdroj: EK, 20.6.2022, mob

Pridať do Google Calendar