Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Graphene Week 2021


Začiatok: 20. 09. 2021 08:00

Koniec: 24. 09. 2021 00:00

Typ podujatia: Konferencia

Miesto konania: online
Graphene Week je hlavná európska konferencia venujúca sa najnovším inováciám a výskumu v oblasti grafénu, ktorá spája expertov z priemyslu a akademického prostredia. Táto konferencia je podujatím v rámci Graphene Flagship.

Pätnásta edícia tejto online konferencie sa bude konať v Štrasburgu v dňoch 20.09.2021 – 24.09.2021 a bude ju hosťovať University of Strasbourg. Registrácia je už otvorená a program zverejnený.

Graphene Flagship združuje viac ako 170 partnerov z priemyselného a akademického prostredia z 21 krajín. Je financovaný z Európskej Komisie a jeho hlavným cieľom je zabezpečiť významnú rolu Európy v prebiehajúcej technologickej revolúcii, napomôcť preniesť grafénové inovácie z laboratórií do komerčnej sféry.

Viac informácií a možnosť registrácie nájdete na stránke Graphene Flagship

Viac informácií o Horizonte Európa a možnostiach zapojenia sa Vám poskytne príslušný NCP.

Zdroj: web stránka Graphene Flagship, 17.02.2021, erh

Pridať do Google Calendar